Det er muligt at få læst korrektur på alle former for opgaver online. Således forbedres din opgave eller ansøgning med en grundig korrekturlæsning. Det er klart, at det kan være en hård proces og et hårdt udført arbejde at skrive et projekt, et speciale eller en afhandling foruden ansøgning, hvorfor de med deres korrekturydelser støtter op om den studerende.

Din ansøgning kan forbedres markant ved hjælp af grundig korrektur

Når man skriver en opgave eller ansøgning, er der altid risiko for, at man stirrer sig blind på nogle punkter i teksten. Kommaet kan være svært at sætte på plads, og der kan undervejs opstå kringlede sætninger og visse tastefejl, hvorfor din ansøgning kan forbedres markant ved hjælp af grundig korrektur.

Få læst korrektur på din opgave og hæv karakteren

Korrekturlæserne tilretter ansøgningen eller opgaven grammatisk og renser dokumentet for stave- og slåfejl foruden meget kringlede formuleringer.

En god opgave er renset for sproglige uklarheder og fejl. Helhedsindtrykket er vigtigt. På den baggrund tilbydes grundig korrekturlæsning af din opgave eller din afhandling. Det er håbet og målet, at det kan være med til at hæve karakteren på dit projekt.

Mange forelæsere og vejledere på forskellige uddannelser opfordrer de studerende til at få læst korrektur på afhandlinger og specialer inden aflevering, eftersom eksaminatorer simpelthen ikke vil se sjuskefejl såsom tastefejl, forkert tegnsætning og sproglige forkvaklinger mv. Det kan derfor trække direkte ned, hvis et speciale ikke bliver korrekturlæst før aflevering. Det er her, korrekturlæsning kommer ind i billedet.

Kvaliteten af korrekturlæsningen

Korrekturlæsning er en vigtig del af en opgave, og det kan være et vanskeligt arbejde for opgaveskriveren, eftersom blinde punkter kan opstå. Der er ligeledes stor forskel på, om det er familie og/eller venner, der yder bistand i forbindelse med korrektur, eller om det er en virksomhed, som hjælper med korrekturlæsningen. De har professionelle, uddannede og erfarne korrekturlæsere tilknyttet, danske såvel som engelske, hvorfor kvaliteten er i top.

Priser på korrekturlæsning

En af de førende online udbydere af korrekturlæsning af opgaver og ansøgninger er Studiekorrektur. De yder to former for korrekturydelse; Premiumkorrektur og Standardkorrektur.

Med Premiumkorrektur er du bedst dækket ind, eftersom opgaven optimeres mere udførligt med denne ydelse: stave- og slåfejl bliver tilrettet. Grammatik og tegnsætning bliver udført. Der vil tilmed være lette sproglige tilretninger og optimeringer foruden kommentarer til sætninger/afsnit, der bør omformuleres.

Med Standardkorrektur får du læst korrektur med fokus på basale fejlkilder såsom stavefejl, tegnsætning. Her går de ikke ind og udfører lette sproglige tilretninger.

Deres priser er: Premiumkorrektur koster 34,95 DKK per normalside á 2400 anslag med mellemrum, mens Standardkorrektur koster 29,95 DKK per normalside á 2400 anslag med mellemrum. Har du eksempelvis en opgave på 30 normalsider, du ønsker at få læst korrektur på med Premiumkorrektur, vil prisen være: 30*34,95 = 1.048,50 DKK inklusiv moms.

Deres leveringstid lyder desuden på 48 hverdagstimer for opgaver på under 20 normalsider og 72 hverdagstimer for opgaver på over 20 normalsider. Du kan f.eks. bestille korrektur af din ansøgning eller din opgave her eller fra en af de mange andre udbydere online.

Ingen besøgende endnu